Wtyczka diagnostyczna


Skrzynka diagnostyczna: A = Przycisk testu B = Przewód selektora C = lampka


Odczyt


Kody błędów - układ wtryskowy.

- Umieścić przewód selektora w końcówce 2 skrzynki diagnostycznej.

- Włączyć zapłon.

- Przycisnąć przycisk testu przez 1 sekundę.

- Na wyświetlaczu pojawiają się kody błędów.

- Po pierwszym kodzie ponownie wcisnąć przycisk testu aby uzyskać drugi kod.

- Jeśli pierwszy kod błędu powtarza się, to w pamięci nie ma innych kodów.


Systemy zapłonu EZ 116 K i EZ 129 K mają również system odczytu kodów błędów.

- Umieścić przewód selektora w końcówce 6 skrzynki diagnostycznej.

- Włączyć zapłon.

- Przycisnąć przycisk testu przez 1 sekundę.

- Na wyświetlaczu pojawiają się kody błędów.

- Po pierwszym kodzie ponownie wcisnąć przycisk testu aby uzyskać drugi kod.

- Jeśli pierwszy kod błędu powtarza się, to w pamięci nie ma innych kodów.


System ten umożliwia przetestowanie niektórych siłowników w następujący sposób:


- Uruchamianie jest takie samo jak dla kodów błędów układu wtryskowego, lecz należy przycisnąć klawisz testu trzykrotnie przez 1 sekundę.

- Test będzie wykonywany samoistnie.

- Uruchamianie siłowników będzie trwało 3 do 10 sekund, można je usłyszeć lub wyczuć dotykając siłownika.

- Uruchamianie siłowników będzie realizowane zgodnie z wykazem podanym na końcu listy kodów błędów.

- Uwaga: Można uruchomić wentylator elektryczny.


Resetowanie


- Wszystkie kody błędów trzeba przeczytać co najmniej jeden raz zanim będzie można zresetować zespół sterowania.

- Włączyć zapłon.

- Wcisnąć przycisk testu, po 5 sekundach zwolnić go.

- Po 3 sekundach zaświeci się lampka.

- Przy wciąż świecącej się lampce wciskać przycisk testu przez co najmniej 5 sekund.

- Lampka powinna zgasnąć.

- Sprawdzić czy została zresetowana pamięć wciskając przycisk testu przez 1 do 3 sekund.

- Powinien pojawić się kod 111.


Sygnał


- Cyfra 1: Impuls świetlny o długości 0.5 sekundy, z 0.5 sekundową przerwą.

- Przerwa, lampka gaśnie na 3 sekundy.

- Cyfra 2: Impuls świetlny o długości 0.5 sekundy, z 0.5 sekundową przerwą.

- Przerwa, lampka gaśnie na 3 sekundy.

- Cyfra 3: Impuls świetlny o długości 0.5 sekundy, z 0.5 sekundową przerwą.


Kody błędów


Kody błędów - układ wtryskowy.

        111 Przebieg silnika: brak usterek.

        112 ECU.

        113 Regulacja czujnika tlenu, mieszanka zbyt uboga lub zbyt bogata.

        121 Masowy miernik przepływu powietrza lub czujnik MAP.

        122 Czujnik temperatury powietrza.

        123 Czujnik temperatury chłodziwa.

        131 w czasie rozruchu brak sygnału obr/min z układu zapłonu.

        132 Zbyt wysokie lub niskie napięcie w akumulatorze.

        133 Uszkodzony przełącznik biegu jałowego.

        143 Brak sygnału z czujnika stukania.

        152 Zawór pompy powietrza.

        211 CO potencjometr.

        212 Czujnik tlenu.

        213 Uszkodzony sygnał szerokiego otwarcia przepustnicy.

        214 Niepoprawny sygnał z czujnika wału korbowego.

        221 Czujnik tlenu, zbyt uboga mieszanka.

        222 Główny przekaźnik.

        223 Zawór regulacyjny biegu jałowego.

        225 Sygnał czujnika ciśnieniowego A/C.

        231 Regulacja czujnika tlenu, mieszanka zbyt bogata lub zbyt uboga. Regulacja czujnika        tlenu LH 3.2, mieszanka zbyt bogata.

        232 Regulacja czujnika tlenu, zbyt bogata lub zbyt uboga mieszanka przy pracy jałowej.

        233 Regulacja biegu jałowego.

        243 Błąd czujnika położenia przepustnicy lub zasilania 5V w ECU.

        244 Regulacja stukania poza zakresem.

        311 Brak sygnału prędkości.

        313 Elektrozawór oczyszczania pojemnika.

        314 Sygnał z wałka rozrządu jest niepoprawny lub go nie ma.

        321 Brak sygnału rozruchu zimnego silnika.

        322 Masowy miernik przepływu powietrza (faza czystego spalania).

        323 Wskaźnik świetlny.

        324 Przekaźnik pompy wodnej.

        ??? Uszkodzony przekaźnik 342 A/C.

        343 Uszkodzona pompa paliwa lub główny przekaźnik.

        411 Sygnał z czujnika położenia przepustnicy poza zakresem.

        412 Zwarty przełącznik szerokiego otwarcia przepustnicy.

        432 Zbyt wysoka temperatura w skrzynce elektronicznej.

        433 Zły sygnał lub brak sygnału z czujnika stukania.

        511 Regulacja czujnika tlenu przy pracy jałowej.

        512 Regulacja czujnika tlenu.

        513 Zbyt wysoka temperatura w skrzynce elektronicznej.

        514 Wentylator elektryczny, usterka przy prędkości połowicznej.

        515 Wentylator elektryczny, usterka przy pełnej prędkości.

        521 Ogrzewanie czujnika tlenu.

        523 Sygnał uszkodzenia wentylatora w skrzynce elektronicznej.

        524 Sygnał błędnej regulacji zapłonu.


Kody błędów, układ zapłonu EZ 116 K i EZ 129 K.

        111 Brak usterek.

        112 ECU.

        123 Czujnik temperatury chłodziwa.

        131 Brak sygnału z magnetycznego zwiększania prędkości na wale korbowym.

        142 Zespół sterowania.

        143 Brak sygnału z czujnika stukania.

        144 Sygnał masowego miernika przepływu powietrza.

        154 Układ EGR, zbyt duży przepływ.

        214 Niepoprawny sygnał z czujnika wału korbowego.

        224 Brak sygnału lub niepoprawny sygnał z czujnika temperatury chłodziwa.

        234 Brak lub niepoprawny sygnał z czujnika położenia przepustnicy (bieg jałowy).

        241 Układ EGR, zbyt mały przepływ.

        243 Brak lub niepoprawny sygnał z czujnika położenia przepustnicy.

        311 Brak sygnału prędkości.

        314 Sygnał z wałka rozrządu jest niepoprawny lub go nie ma.

        324 Sygnał z wałka rozrządu jest czasem niepoprawny lub go nie ma.

        411 Brak czujnika położenia przepustnicy.

        413 Sygnał uszkodzenia lub braku czujnika temperatury EGR.

        432 Zbyt wysoka temperatura w skrzynce elektronicznej.


Test siłownika


Kolejno testowane są następujące siłowniki:

        1 Wentylator elektryczny - prędkość połowiczna (LH 2.4).

        2 Wentylator elektryczny - pełna prędkość (LH 2.4).

        3 Wtryskiwacz(e).

        4 Zawór regulacyjny biegu jałowego.

        5 Wtryskiwacz rozruchu zimnego silnika (LH 2.4)


(C) http://www.obd-2.biz - opublikowano za zgodą autorów

 

Volvo 2xx - Odczyt kodów błędów z LH Jetronic